bloedtransfusie

Op de opeenvolgende pagina's zijn de uitgereikte attenties te zien zoals die door de jaren heen zijn gebruikt binnen de Rode Kruis Bloedbank en later Sanquin

nog verder in te richten