medailles 1939-1940 en 1940-1945

Medaille 1939-1940  

Toegekend aan vrijwilligers en medewerkers van het Rode Kruis die dienst hebben gedaan in de periode van mobilisatie (4 april 1939 tot 10 mei 1940) en gedurende de Duitse inval (10 tot 15 mei 1940). Het werd toegekend in twee varianten: zilver (voor bijzondere dienst, waarbij blijk is gegeven van groot beleid) en brons (voor dienst).

Er 725 zilveren en 5.450 bronzen herinneringskruisen geslagen. Hiervan zijn er respectievelijk 714 en 5.424 uitgereikt.

Medaille 1940-1945

Toegekend aan vrijwilligers en medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis "als bewijs van erkentelijkheid voor het Rode Kruiswerk, dan wel in de Rode Kruisgeest verricht werk", tijdens de Duitse bezetting en de daaropvolgende periode van wederopbouw in Nederland en de toenmalige Nederlandse koloniën in Azië, hiervoor werd in 1950 een gesp met het opschrift "INDONESIË 1945-1950" ingesteld.

Er zijn ongeveer 10.700 herinneringskruisen uitgereikt, waarvan ongeveer 1.200 met gesp.