penningen en munten

In de afgelopen jaren zijn er diverse soorten penningen uitgegeven door of namens het Nederlandse Rode Kruis.

Ik probeer hier een impressie en overzicht te geven van deze penningen en munten.