De Medaille van het Rode Kruis (de Regeringsmedaille)

Gaat niet uit van het Nederlandse of Internationale Rode Kruis maar van de Nederlandse Regering die de onderscheiding in een Koninklijk Besluit van 5 oktober 1910 instelde en haar ook bij Koninklijk Besluit verleent. 

Het besluit, voluit heet dat "Het Besluit van den 5den Oktober 1910, tot instelling van een eereteeken voor belangrijke diensten in of jegens de Vereeniging "het Nederlandsche Roode Kruis" bewezen", stelt dat de medaille "als beloning voor belangrijke diensten in of jegens het Nederlandse Rode Kruis" wordt toegekend.

De medaille is daarmee een Koninklijke onderscheiding.

Er zijn 3 (of 4?) typen bekend:

  • Type 1                                                         hoogte "1867"  2,5 mm
  • Type 2 Goudsmit/ Citroen lint 31 mm;  hoogte "1867" 5,5 mm
  • Type 3 Goudsmit/ Citroen lint 38 mm;  hoogte "1867"    4 mm
  • Type 4 Rijksmunt lint 38 mm;                 hoogte "1867"    3 mm

De laatste uitreiking  van de  medaille vond plaats in 1997.

In bijzondere gevallen kan de medaille worden toegekend met gesp (Koninklijk besluit van 12 augustus 1913, Staatblad no. 351). De gesp "BALKAN 1912-1913" bij Koninklijk besluit no. 23 van 10 februari 1914.

De gesp "ETHIOPIË 1935-1936" bij Koninklijk besluit no. 39 van 8 juni 1936.

Bij deze twee gespen is het tot nu toe gebleven.

Er is een register bijgehouden van de verleningen en de toegekende gespen.

98 medailles zonder gesp

98 met de gesp "BALKAN 1912/1913" 

9 met de gesp "ETHIOPIË 1935/1936" 

 

De gesp "ETHIOPIË 1935/1936" werd in totaal negen keer verleend:

1 Dr. A.H.M.Colaço Belmonte       Orthopedist

2 Jhr. Dr. J.N. van der Does          Chirurg

3 W. Hagestein                               Verpleger transportcolonist

4 P. van den Honing                       Verpleger transportcolonist

5 Dr. C. Lampe                               Arts-verpleger

6 Dr. A. van Schelven                    Arts

7 Dr. G.M.H. Veeneklaas              Arts-verpleger

8 Ir. J.J.W. de Vries                        Administrateur

9 Dr. C.W.F. Winckel                      Leider, chirurg