1931-1971 Karl Landsteiner penning en plaquette

In 1930 werd de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis opgericht. Voor bloeddonoren is toen een speciale penning gemaakt met de naam van de Nobelprijswinnaar en ontdekker van de bloedgroepen Karl Landsteiner, de zogenaamde Landsteiner penning. Deze penning werd ingesteld door het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis in een besluit van 29 mei 1931.

De penning is in goud, zilver en brons uitgegeven:

De penning in goud werd aan personen, die zich "op zeer bijzondere wijze voor de bloedtransfusiedienst verdienstelijk hebben gemaakt" verleend.

De penning in zilver voor personen, die zich voor de organisatie en de bloei van de bloedtransfusiedienst op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt .

De Karl Landsteiner-penning in Brons werd aan mensen die bloed gaven verleend.

In latere jaren zijn er verschillende types penningen en later ook plaquettes uitgebracht. Hierbij een overzicht van deze penningen en plaquettes.

Penningen:

Type 1; 1931-1939  Rotterdamse versie; afdeling Rotterdam met een gearceerd kruis met de tekst “ afdeling Rotterdam april 1930 bloedtransfusiedienst" en randschrift "het nederlandsche roode kruis sanguine sanguinem sanantie".

Type 2; 1932-1939  landelijke versie met gearceerd kruis zonder tekst en randschrift "het nederlandsche roode kruis sanguine sanguinem sanantie".

Type 3; tijdens de 2e wereldoorlog werden de penningen in zink uitgevoerd, het is mij nog niet bekend in welke jaren precies. 

Type 4A; 1939-1957 Lichtbrons met een hoog profiel doorsnede 50 mm

Type 4B; 1957-1959 Lichtbrons met een vlak reliëf doorsnede 50 mm

Type 5; 1959-1971 brons doorsnede 40 mm 

 

Plaquettes:

15 maal bloedgeven in 1944 ingesteld  brons.

De plaquette is 7 bij 10 centimeter groot. Het portret van Landsteiner is op de plaquette afgebeeld. hieronder is het door Jac. J. van Goor gesneden pelikaanmotief van een pelikaan met haar drie jongen tussen 2 griekse kruizen geplaatst. De op de plaquette in hoogreliëf aangebrachte tekst luidde AANGEBODEN AAN______________________

DOOR HET NED.ROODE KRUIS VOOR HET GEVEN VAN 15 MAAL BLOED

Op de opengelaten ruimte werd de naam van de donor gegraveerd.

20 maal bloedgeven In 1959 is de plaquette verkleind naar 6 bij 8 centimeter  De twee kruisen staan rechts en links van het medaillon met het portret van Landsteiner. De op de plaquette in hoogreliëf aangebrachte tekst luid

VOOR HET 20 MAAL GEVEN VAN BLOED AANGEBODEN DOOR HET NED.ROODE KRUIS AAN

Op de daaronder aangebrachte verhoogde plaat werd de naam van de donor gegraveerd

60 maal bloedgeven1977 brons verder gelijk aan de 20 behalve de tekst VOOR HET 60 MAAL GEVEN VAN BLOED AANGEBODEN DOOR HET NED.ROODE KRUIS AAN 

80 maal bloedgeven 1977 verzilverd brons, verder gelijk aan de 20 behalve de tekst VOOR HET 80 MAAL GEVEN VAN BLOED AANGEBODEN DOOR HET NED.ROODE KRUIS AAN